Nakladatelé

Informace k veletrhu budeme aktualizovat jakmile zajistíme vhodné prostory

Prostor Sokolovny neumožňuje stavění klasických stánků a prodejních prostor, ale bude vybaven stoly, které mezi sebou budou mít mezeru k průchodu. Vlastní dovybavení regály a prodejními stojany, umístěné za stoly, je možné. 

K prostoru Sokolovny náleží balkon cca pro 40 osob, který bude sloužit k doprovodným akcím zaměřeným především na děti - besedy, workshopy, autorská čtení, křty. V případě zájmu o uspořádání akce bude prostor balkonu vždy rezervován na celou jednu hodinu.

Katalog nakladatelů bude k dispozici nejen návštěvníkům veletrhu, ale bude k dispozici v info centrech okolních měst a obcí před konáním veletrhu

Ceny budou účtovány bez DPH, nejsme plátci

Pro přihlášení prosím použijte níže formulář, na základě kterého vám vystavíme fakturu 


Další organizační informace

Bude doplněno