Služby

Znalecká činnost a odborná školení

Výpočet pojistné částky na nemovitý majetek

Ceník služby

Zašlete nám podklady - fotky, rozměry, adresu, čísla pozemků, informace o stavebním materiálu, vybavení atd... a datum, kdy potřebujete mít výpočet hotový

To vše na email gmentova@eg-solution.cz


Online seminář


Systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrana

Prezenční pravidelné semináře

Školení pro:

  • Bezpečnost a ochranu zdraví při práci
  • Požární ochranu
  • Rizika
  • Jeřábníky, Vazače
  • Řidiče referentských vozidel
  • Řidiče vysokozdvižných vozíků
  • Požární hlídky
  • Členy hlídek první pomoci