Služby

Znalecká činnost a odborná školení

Výpočet pojistné částky na nemovitý majetek

Ceník služby

Zašlete nám podklady - fotky, rozměry, adresu, čísla pozemků, informace o stavebním materiálu, vybavení atd... a datum, kdy potřebujete mít výpočet hotový

To vše na email gmentova@eg-solution.cz


Online seminář


Systém bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, požární ochrana, školení řidičů a další ze zákona povinná školení

Využijte nabídky e-learningových kurzů:

  • Bezpečnost a ochranu zdraví při práci
  • Požární ochranu
  • Řidiči motorových vozidel 
  • První pomoc
  • Kybernetická bezpečnost
  • GDPR

Online zákonná školení - BOZP, PO, řidičů, GDPR... 

Kurzy splňují zákonnou každoroční povinnost

Vydání certifikátu o absolvování v ceně

Po úhradě budou zaslány přístupové údaje

200 Kč včetně DPH na osobu a kurz